top of page

Gamechanging

Støttespiller

En støttespiller bidrar til å finansiere konkrete aktiviteter - slik at deltakelse blir åpen for alle unge, uavhenging av sosial status, økonomi og mobilitet. Hver aktivitet er unik mht innhold, form, budsjett og finansiering.

Støttespillere er vanligvis bedrifter, organisasjoner og myndigheter.

Andel kr. 8.000

workshop / kurs / prosjekter

sosialt  & lærerikt

 
KI

  • Gratis

  • Landsomfattende

  • I samarbeid med norske fritidsklubber

  • Universell utforming

Støttespillere sponser konkrete aktiviteter - med spesifikk rapportering. 

Dersom en organisasjon ønsker å være en generell sponser/støttespiller er dette mulig. Ta gjerne kontakt med styreleder Lars Utstøl.

Støttespiller

Støttebeløp er kr. 4.000 for hver aktivitet

Takk!

September - Desember 2024
Digital art

  • Gratis

  • Landsomfattende

  • I samarbeid med norske fritidsklubber

  • Universell utforming

Andel kr. 4.000

Summer Games 2024
Takk til nye støttespillere!

/ Futurum / iStep
/ Samfunnsbedriftene / Easymeeting /
/ Narviksenteret / Moloen
/ Troms Kraft / Skade
Væxt
 

bottom of page