top of page

Vårt ankerfeste

Visjon

En nasjonal - digital - plattform for vennskap, læring,
medvirkning og tilknytning

CHANINGTHEGAMEFIRKANT.png

Mål

  • Gi unge i utenforskap et samfunn preget av vennskap, læring og medvirkning

  • Gi unge tilgang til nye typer kompetanseprogram - utviklet på deres premisser

GAMECHANGERSFIRKANT.png

Målgruppe

100.000 unge mennesker som ikke er registrert som arbeidsledige og heller ikke har tilknytning til skole eller arbeid. De unge som står utenfor  utenfor i Norge

GAMECHANGERSFIRKANT.png
bottom of page