top of page

Lars Utstøl
styreleder
416 13301

utstol@kunnskapstrening.no

larsrund.jpg

De fleste unge som lever i det man ofte beskriver som utenforskap, nås av offentlige tiltak og mottar ytelser til livsopphold. De kan delta på offentlig finansierte tilbud som kan føre dem tilbake til skole og arbeid. Så er det en stor gruppe unge som ikke er registrert i NAV eller skole - opp mot 100.000 - og disse når ikke det offentlige med tradisjonelle innsatser.  Og når man ikke når disse unge menneskene, får man heller ikke satt i gang endring og tilknytning. Alt det som skal til for at flere mennesker knyttes til samfunnet. 

Gamechanging er et helhjerta forsøk på å nå flere unge som lever utenfor utenfor. Det er et et ideelt selskap - som inviterer til et bredt lagspill. Initiativtakere er Kunnskapstrening IT og Samfunnsbedriftene. 

 

Lars Utstøl

Telefon 41613301

utstol@kunnskapstrening.no

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for at du meldte deg på!

bottom of page