top of page

Nylansering! 

Sammen med Kunnskapstrening IT og Samfunnsbedriftene lanserer vi vår første workshop for ungdom over hele landet. Bli med på KI-workshopen dere også! Her vil vi ha fokus på applikasjonsutvikling med kunstig intelligens.

Skjermbilde 2024-05-07 kl. 11.32.40.png

Hvorfor KI APP KURS?
Gamechanging er et sosialt initiativ som bygger på flere år med erfaringer gjort fra utenforskapsfeltet, tung research, og følging av trender i samfunnet og debatten.


De sentrale funnene er hvor viktig det er å adressere utenforskap så helhetlig som mulig. Her har Næringslivet, lokale kulturtilbud, skole, kommune og større nasjonale aktører alle en viktig rolle å spille. Vi må først og fremst finne nye samarbeidsformer som møter ungdommen der de er.

Det primære målet med dette prosjektet er å knytte sammen lokale kulturtilbud med lokalt næringsliv og digitale talenter. Vi skal tilby ungdommen ett kompetanseløft gjennom kurs eller workshoper som addresserer tematikk fra skolen, på måter som er kunstnerisk, og som gagner lokalt næringsliv. Derfor har vi i første workshopserie valgt temaområdene; næringsliv, klima og miljø, bærekraft, medvirkning.

Verktøyet vi skal lære oss å bruke for å adressere tematikken er i denne kursserien KI-app utvikling.

I tråd med å skape nye sammarbeidsformer ser vi også til FN ́s bærekraftsmål i alle våre prosjekter.

bottom of page